Marskramer

16 september - 16 september

Muzikale, theatrale walkact met ingebouwde geluidsversterking. Reeds in 1225 trokken ze door heel Europa. Marskramers, warenmannen, voddenmannen of in nog andere streken teuten, peddlers of coeplude genoemd. Met sterke verhalen sleten zij hun handelswaar - niet altijd van onberispelijke kwaliteit- in dorpen en steden, in herbergen en boerderijen. De Marskramer verstaat de kunst om het publiek in de juiste stemming te brengen. Om vervolgens zijn waar te slijten. Met humor en hilariteit, met muziek, zang en melancholie, met dramatiek en theater. Muziek en liederen uit alle streken, van alle tijden.

Agenda

Complete agenda

/panden